section and everything up till
*/ ?> Crida – Creiem en Catalunya
24 mayo, 2018

Crida

El Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya pretén organitzar un acte amb la voluntat de cohesionar el col·lectiu d’empresaris, emprenedors, autònoms i professionals del món econòmic, de l’empresa i el comerç, per reivindicar el paper rellevant de l’empresa catalana al llarg de la història i reafirmar el compromís del teixit empresarial amb el país.

 

En un moment de conjuntura econòmica difícil, considerem que ha arribat el moment de dur a terme un acte d’autoestima de l’empresa catalana, que al llarg del temps ha jugat i juga un paper clau en la dinamització del nostre país en l’àmbit econòmic, industrial, i també, en l’àmbit social i cultural. Aquest rol històric de l’empresa catalana el volem posar en valor amb un missatge en positiu. L’empresa catalana està formada per milions de ciutadans, des del jove en formació fins a directius i empresaris d’un ric teixit empresarial de la petita i mitjana empresa a la gran indústria. Tots som empresa, la contribució del conjunt del col·lectiu és un gran actiu del que disposa avui Catalunya. Al llarg de la història, l’empresa i els professionals que en formen part, han fet costat al país tot participant activament en els reptes que se li han plantejat des de la societat i que han fet possible el nostre desenvolupament econòmic i social com a societat democràtica.

 

Creiem en Catalunya vol estimular l’autoestima del sector empresarial davant dels reptes d’un món global ple d’oportunitats per a l’economia catalana, definint els eixos estratègics en el camp econòmic-empresarial que contribueixin a millorar el nostre model de país.

 

És per tot l’exposat que, en aquest moment transcendent per la història del país, entenem que el món econòmic i empresarial ha de fer costat a les nostres institucions en la consulta per poder decidir el nostre futur col·lectiu.